Voice zestawy słuchawkowe1. Jak to działa?

Przewodnik mówi przez mikrofon podłączony do niewielkiego nadajnika a dźwięk jest dalej przekazywany do odbiorników (voice) poszczególnych członków grupy, którzy mogą słyszeć głos przewodnika poprzez wysokiej jakości słuchawki.

NADAJNIKODBIORNIK


MIKROFONSŁUCHAWKI


2. Jak uruchomić zestaw słuchawkowy?


• Otwórz pokrywę komory baterii nadajnika i odbiorników.
• Włóż 2 sztuki alkalicznych baterii AA 1.5 V do każdego nadajnika i odbiornika pamiętając o poprawnej biegunowości – jak pokazano poniżej.• Zamknij pokrywę komory baterii.
• Podłącz mikrofon do nadajnika – wtyczkę mikrofonu podłącz do wejścia MIC. nadajnika (na ilustracji oznaczone nr 3).


NADAJNIK WIDZIANY OD GÓRY

• Podłącz słuchawki do odbiorników – wtyczkę słuchawki podłącz do wejścia EAR. odbiornika (na ilustracji oznaczone nr 7).


ODBIORNIK WIDZIANY OD GÓRY

• Włącz nadajnik – naciśnij przycisk On/Off na 0.5 sekundy (na ilustracji oznaczony nr 1). Dioda TX oznaczona numerem 4 zapali się na zielono.• Włącz odbiornik(i) – naciśnij przycisk On/Off na 0.5 sekundy (na ilustracji oznaczony nr 5). Dioda RX oznaczona numerem 8 zapali się na czerwono.• Okno LCD nadajnika i odbiornika wskazuje kanał i poziom naładowania baterii. Jeżeli znak poziomu naładowania baterii miga, to znaczy, że baterie wkrótce ulegną wyładowaniu.


OKNO LCD NADAJNIKA I ODBIORNIKA

• Ustaw ten sam kanał w nadajniku i w odbiorniku. W tym celu korzystaj z przycisków oznaczonych na ilustracjach numerami 2 i 6. Gdy kanał będzie ustawiony prawidłowo dioda nr 8 zapali się na zielono.
• Jeżeli wszystkie powyższe czynności zostały wykonane prawidłowo głos osoby mówiącej do mikrofonu będzie słyszalny przez użytkowników odbiorników.
• Użytkownicy odbiorników mogą regulować poziom głośności odbieranego głosu pokrętłem VOL., widocznym na ilustracji prezentującej widok odbiornika od góry.

3. Jak wyłączyć zestaw słuchawkowy?

• W celu wyłączenia nadajnika oraz odbiornika przytrzymaj przycisk On/Off do momentu, w którym na ekranie LCD pojawi się komunikat OFF.DOKUMENTACJA JEST RÓWNIEŻ DOSTĘPNA W WERSJI PDF. [POBIERZ]